Hvad er en airless (luftløs) beholder?


En airless beholder er lufttæt. Det smarte ved at opbevare produkterne på denne måde er, at indholdet aldrig kommer i kontakt med luften, og derfor er risikoen for forurening med mikroorganismer væsentlig nedsat. Det betyder, at behovet for at tilsætte konserveringsmidler er tilsvarende mindre, når produktet er i en airless beholder. 

Sådan fungerer det
Når man pumper produktet ud, opstår der et vakuum i beholderen, så indholdet nærmest suges ud. Det kan være en pose, der krymper, når indholdet trykkes ud, eller beholderen kan være udstyret med et stempel, der automatisk flytter sig opad i takt med, at indholdet fjernes.