Forebyg allergi - intro


Stadig flere udvikler allergi over for stoffer, som huden kommer i kontakt med. Også mænd og helt små børn får hudallergi. Helt nye tal for hudallergi i Europa understreger vigtigheden af, at der kontinuerligt arbejdes med hudvenlige produkter. For eksempel har hvert femte barn i England kontaktallergi, børn i Danmark får allergi i en tidlig alder, og i Portugal har hvert ottende barn i alderen 5-14 år kontaktallergi. Den gode nyhed er, at hudallergi nemt kan forebygges.

Læs mere: 
Hvordan forebygges hudallergi?
Hvad er allergi?
Hvordan får jeg kontaktallergi?

Læs også:
Flere og flere får parfumeallergi (Videncenter for Allergi)